Ostali jezici

1. Pronađite glas koji se savršeno uklapa u vašu radijsku reklamu, dokumentarni ili namjenski film, telefonsku centralu ili edukativnu igricu. Spikerski glasovi pomažu vam u odabiru glasa za vaš projekt koristeći bazu profesionalnih spikera izvornih govornika. Krenite s odabirom idealnog glasa tako da pogledate našu ponudu hrvatskih, slovenskih, srpskih ili engleskih spikera, te ostalih jezika!

2. Sigurno vas zanima koliko to stvarno stoji. Mnogo je faktora koji utječu na određivanje visine ponude. Ponuda uključuje angažman studija, honorar spikera, a ovisi o namjeni projekta, trajanju i sl. Neki od ovih elemenata ne mogu se definirati unaprijed. Stoga, pošaljite nam upit i javit ćemo vam se s ponudom skrojenom točno za vaš projekt!

3. Ako prihvatite ponudu i definirate rokove, dobit ćete pristup snimci za slušanje i odobrenje. Nakon toga, postajete ponosni vlasnik snimke. I spika je gotova!

OSTALI JEZICI:

BOSANSKI JEZIK

objavljeno 19.07.2013

Snježana Živković:

Ognjen Blagjević:

Džeraldina Numić:

Darko Savić:

CRNOGORSKI JEZIK

objavljeno 10.09.2012

  

Marija Razić:

Sandra Rmuš:

Bane Žugić:

TALIJANSKI JEZIK

objavljeno 10.09.2012

  

Giuseppe Cherchi:

NJEMAČKI JEZIK

objavljeno 10.09.2012

  

Marko Bašić:

FRANCUSKI JEZIK

objavljeno 10.09.2012

  

Stephane Michel:

MAĐARSKI JEZIK

objavljeno 19.01.2018

  

Mark Szkarosi:

ŠPANJOLSKI JEZIK

objavljeno 10.09.2012

   

Esteban Blažević (Argentina):

Marina Molla (Spain):

Dani Carrasco (Spain):